مقابله با سرطان

سخن سردبیر


دوست و کاربر گرامی

نمی دانم در کجای جهان، در چه زمانی از روز و شب، با چه منظور و چه نگرشی به  وب سایت حاضر و سایر وب سایتهای هم گروه مراجعه می کنید، اما امیدوارم که این وب سایت ها  بتوانند کمکی به رفع نیازها و اهداف شما بنمایند. این گروه وب سایتها بدین منظور طراحی و اجراء گردیده اند که بتوانند ضمن ارائه اطلاعات،  سوالات را به نحوی متفاوت برحسب موارد و وقایع گوناگون و بر مبنای نیاز واقعی متقاضیان سراسر دنیا پاسخگو باشند، وب سایت های مزبور واقع گرایانه و عملیاتی طراحی و اجرا شده و بر مبنای نیازها و با توجه به زیر ساختها به نحوی برنامه ریزی شده اند که اطلاعات موجود در آنها بتوانند طی یک فرآیند پویا، در دسترس یکایک افراد و آحاد جهانی قرار گیرند.

عوامل موثر در ابتلا به سرطان

gene

ژنتیک

age1

سن

life-syle1

سبک زندگی

environmen2t

محیط

team

اقتصادی - اجتماعی

mental12

روانی

شغل

شغل

disease1

دیگر امراض

تازه های علمی

Cancer

آخرین دستاوردها در حوزه سرطان